Tleskačky z.s.

E-mail: info@tleskacky.cz

Adresa: Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín

Sídlo: Malšovice 76, 405 02 Děčín

IČ: 07845294


VNITŘNÍ ŘÁD

• rodiče mají povolený vstup pouze na úvodní hodinu, poté pouze po dohodě s lektorem

• sraz účastníků je 15 minut před zahájením výuky (prosím, choďte včas)

• klub neručí za jakékoliv věci, peněžní částky, mobilní telefony atd.

• klub nezodpovídá za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout před sálem)

• člen klubu má povinnost nosit odpovídající oblečení a obuv, aby nedošlo k úrazu (čistá sportovní obuv určená do tělocvičny)

• předem omluvit (u dětí do 15 let rodiči) svou absenci na kurzu prostřednictvím systému EOS

• respektovat změny v průběhu činnosti, které učiní vedení klubu

• udržovat pořádek na tanečním sále a v prostoru šaten

• dbát o své zdraví, fyzickou kondici a vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení osobních cílů a cílů klubu

• pravidelně sledovat aktuality na webových stránkách klubu tleskacky.cz

• zaplacením kurzovného nevzniká členovi nárok na účast v soutěžním vystoupení

• kurzovné nezahrnuje poplatky za kostým, dopravu a startovné na soutěže a workshopy

• pokud se člen 3x po sobě neomluví, bude jeho členství ve spolku ukončeno bez možnosti navrácení zbytku kurzovného

• v případě opakovaných absencí na soutěžích a veřejných vystoupeních, má trenér právo jej z této formace vyloučit bez náhrady na vrácení peněz za kostým

• omlouvat na soutěže je zapotřebí včas, min. 14 dní dopředu, aby trenér případně stihl předělat choreografii; (v případě náhlých vážných onemocnění – výjimka, nutné předložit lékařskou zprávu)

• potvrzení o uhrazení kurzovného se vystavuje výhradně pro účely příspěvků od zdravotních pojišťoven

• členovi nevzniká právo na vrácení kurzovného, pokud se rozhodl sám ukončit kurz